Odpovídá reálný růst mezd očekáváním vašich zaměstnanců?5 min read

7 min read

 

 • 35 % respondentů má stejnou mzdu jako loni.
 • Mzdy mužů rostou více než mzdy žen.
 • Nejvíce rostou mzdy UX specialistů.
 • 45 % očekává stejnou mzdu i v dalším roce.
 • 66 % respondentů je na současné pozici spokojeno.
 • Odchod na volnou nohu zvažuje 11 % respondentů.

Ve třetím ročníku výzkumu mezd v e-commerce a online marketingu jsme také zkoumali, jestli se respondentům za poslední rok zvýšila odměna a jestli čekají zvýšení i do dalšího roku.

Meziroční zvýšení odměny

35 procentům respondentů se mzda nezvýšila vůbec, nejčastěji šlo o pracovníky péče o zákazníky (40 % respondentů) a specialisty na marketing a grafiku (38 % respondentů). Stejná mzda zůstala 39 % žen a 29 % mužů, o rozdílech nejen v odměňování mužů a žen jsme psali v tomto článku.  

Nárůst mzdy mezi 1-20 % zaznamenalo 48 % respondentů, větší nárůst (21-50 %) se dotkl 11 % respondentů, přičemž více si polepšili muži (15 % respondentů) než ženy (8 % respondentů). O více než 50 % vzrostla odměna pouze třem procentům respondentů, byli to nejčastěji UX specialisté, takový nárůst zaznamenalo 12 % z nich. Průměrný růst mezd je podrobněji rozpracován v článku 1/5, čtěte zde.

Mzdy zaměstnanců se zvýšily nejčastěji o 1-20 %, uvedlo to 50 % respondentů. Stejný nárůst zaznamenalo 30 % freelancerů. O 50 % víc bere 15 % freelancerů, pouze 26 % freelancerů se nedotklo zvýšení a vydělávají stejně jako loni. Jako freelancer/pracovník na volné noze je zde považována osoba samostatně výdělečně činná, která pracuje pro více klientů zároveň. O rozdílech mezi zaměstnanci a freelancery jsme psali v tomto článku.

Očekávání zvýšení příjmu v následujícím roce

Zvýšení příjmu očekává 55 % respondentů, což je méně než loni, kdy zvýšení očekávalo až  70 % respondentů. Téměř polovina respondentů (45 %) neočekává v dalším roce zvýšení svého příjmu, nejvíce skeptičtí jsou zaměstnanci péče o zákazníky (52 % respondentů neočekává), obchodu (57 %) a marketingu (47 %).

 • Zaměstnanci vs. freelanceři

Zvýšení příjmu neočekává 47 % zaměstnanců, ale pouze 25 % freelancerů.

 • Muži vs. ženy

Zároveň jsou méně skeptičtí muži (35 % neočekává zvýšení) než ženy, které až v 51 % případů nepočítají se zvýšením příjmů.

Zvýšení o 1-20 % očekává 45 % respondentů, větší růst (o 21-50 %) očekává pouze 9 % respondentů, přičemž nejvíce to jsou analytici (16 % z nich). Pouze 1 % respondentů očekává zvýšení o více než 50 %.

 • Zaměstnanci vs. freelanceři

Freelanceři jsou ohledně budoucího výdělku pozitivnější, růst mezi 21 a 50 procenty očekává pětina z nich, ale pouze 7 % zaměstnanců. Zvýšení o více než 50 % očekávají spíše freelanceři (6 % z nich) než zaměstnanci (1 %).

 • Muži vs. ženy

Růst o 21-50 % očekávají více muži (11 %) než ženy (6 %).

Růst mezd bude i v následujícím roce hnán růstem e-commerce segmentu (i když se mírně zpomaluje, o čemž mluvil například i Honza Mayer na Eshopistovi).

Spokojenost se současnou pozicí a pravděpodobnost změny formy práce

Se svou současnou pozicí je maximálně spokojeno 21 % respondentů. Spokojených respondentů je méně, než loni. Obecně spokojeno je celkem 66 % respondentů, přičemž loni to bylo 74 %, výrazně nespokojeno je letos pouze 8 % respondentů.

 • Zaměstnanci vs. freelanceři

Spokojenější jsou freelanceři, 37 % z nich uvedlo maximální spokojenost, stejně odpovídalo 19 % zaměstnanců.

Odchod na volnou nohu zvažuje 11 % zaměstnanců, v roce 2017 o dráze freelancera přemýšlelo 39 % zaměstnanců. Pokles může být způsoben tím, že si zaměstnavatelé začínají hlídat klíčové zaměstnance s klíčovými kompetencemi a zlepšují své benefitní programy. Přechod na zaměstnanecký poměr zvažuje pouze 5 % freelancerů.


O VÝZKUMU

Online People provádí od roku 2015 výzkum HR v e-commerce a online, který se zaměřuje na porovnání mezd různých specializovaných pozic s různou délkou praxe a místní působností. Výsledky meziročně porovnává a sleduje vývoj situace na trhu práce a trendy, které následně využívá při své práci. Výsledky třetího ročníku výzkumu jsou volně ke stažení na www.onlinepeople.cz/vyzkum-2018.

Dílčí výsledky letošního ročníku budou podrobněji rozebrány v sérii pěti článků:

Prohlédněte si celou infografiku a stáhněte si výsledky výzkumu zdarma.

METODIKA

Průměrnou mzdu jsme počítali u pracovníků v online napříč obory marketing a grafika, analytika, vývoj/UX, e-commerce, obchod a péče o zákazníky. Zaměřili jsme se na nejobsazovanější pozice a u těch porovnávali meziroční změny, jedná se o pozice: marketingový specialista, PPC specialista, SEO specialista, specialista na sociální sítě, content specialista, emailingový specialista, analytik a UX specialista.

Výzkumu se zúčastnilo 1117 respondentů, rozlišovali jsme čtyř druhy pracovních forem: zaměstnanec (60,5 % respondentů), OSVČ pracující pro jednu firmu (20 % resp.), zaměstnanec s vedlejší činností na IČO (10 % resp.) a OSVČ pracující pro více klientů (9,5 % resp.). Průměrné mzdy jsou vypočteny pro respondenty klasifikované jako zaměstnance, zahrnují první tři zmíněné pracovní formy. Počítá se zde s tzv. Švarc zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří pracují na IČO, ale pouze pro jednoho zaměstnavatele, nebo mají maximálně ještě další zanedbatelnou fakturaci bokem, u těchto respondentů jsou mzdy přepočítány podle několika daňových a mzdových tabulek. Do těchto průměrných mezd nejsou započítány odměny freelancerů. Data byla sbírána na přelomu let 2018 a 2019.

Online People

Jsme tu proto, abychom Vašemu online podnikání pomohli najít nejlepší lidi na trhu. Pomáháme malým, středním i velkým e-shopům bez rozdílu. Rádi pomůžeme i Vám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikde zveřejněna. Povinné položky označeny *.